Szaki Modellek

Közösségi lakóházak

IMG-2755aa
bicós

Kiemelt célunk, hogy növekedjen Magyarországon a megfizethető és biztonságos lakhatási megoldások aránya. A SZaKI egyik alapító szervezetének, a Periféria Központnak a tagjai már lassan egy évtizede dolgoznak a bérlői lakásszövetkezeti modell hazai elterjesztésén. 

A bérlői lakásszövetkezet egy kollektív tulajdonon alapuló közösségi lakhatási forma. Ez azt jelenti, hogy mind a közös terek, mind a magánterek egy jogi személy, például egyesület vagy szövetkezet tulajdonában állnak, amelynek a lakók a tagjai. Így a lakók közvetetten, a szervezeti tagságukon keresztül tulajdonosai az ingatlannak. A lakók ennek a jogi személynek fizetnek rendszeres használati díjat a lakhatásért, és közösen igazgatják a házzal kapcsolatos teendőket (például karbantartás, közös terek takarítása), valamint a ház pénzügyi és szervezeti ügyeit.  

A bérlői lakásszövetkezet célja megfizethető és kiszámítható lakhatást biztosítani azok számára, akik kevés tőkével rendelkeznek vagy nem kiszámítható rendszerességű a jövedelmük, így nem tudnak lakáshitelhez és ezáltal lakástulajdonhoz jutni.

Ha szeretnél többet megtudni a bérlői lakásszövetkezetről, olvasd el a kiadványunkat:

Közösségi munkahelyek

lahma
kazán

A közösségi és munkára használható terekhez való hozzáférés a lakhatáshoz hasonlóan nagy egyenlőtlenségeket mutat. Azok a közösségek, munkahelyek, szociális és aktivista szervezetek, akik horizontálisan szerveződnek, gyakran nem elég tőkeerősek egy saját ingatlan megszerzéséhez. 

A SZaKI arra is vállalkozik, hogy megfizethető, biztonságos teret nyújtson társadalmi célú szervezeteknek, szövetkezeteknek, közösségi funkciót betöltő helyek fenntartóinak. Ennek egyik lehetséges módja az alapvetően nem közösségi célokra épített, alulhasznosított ingatlanok megszerzése és átalakítása. Az így átalakított épületek, a bérlői lakásszövetkezethez hasonlóan, szintén kollektív, a használó szervezeteket tömörítő, demokratikus szervezetek tulajdonában és üzemeltetésében működhetnek. 

Az elsősorban nem lakó funkciójú ingatlanok üzemeltetése alatt (a Kazán Közösségi Ház mintájára) olyan vegyes térhasználatú ingatlanokat értünk, melyek munkahelyeknek, társadalmi szervezeteknek és közösségi tereknek adnak otthon, minél szélesebb értelemben vett közfunkciókat ellátva.